Home Stilling Baner Biler Kørere Statistik Omgangstider Galleri Regler Links Formularer Send email Dansk / English

Formula De Århus - regler

Der køres efter de officielle Mastersregler, det vil i korthed sige:
 • Kvalifikation på tid
 • Løbet er over tre omgange
 • Der spilles med vejr
 • Deltagere har én bil hver
 • Der er mulighed for 3 forskellige dæktyper: regnvejrs-, hårde og bløde dæk.
 • Pitlane er ikke uendelig bred, og man kan derfor bliver blokeret i den
De officielle mastersregler kan downloades her
Vi har derudover enkelte husregler, som findes nedenfor.

Kvalifikation:

 1. Højest rangerende spiller(som er til stede - ordkløvere!) ruller på vejrtabellen for kvalifikationsvejret.
 2. Samme spiller kører nu sin kvalifikationsrunde. Derefter følger næsthøjeste, og så fremdeles, til alle, der har prøvet kvalificeringsformatet tidligere har fået en tid.
 3. En tilfældig af dem, der ikke har prøvet kvalifikation før, får en prøverunde, hvis han vil. Derefter kvalificerer han sig ligesom alle andre.
 4. Gentagelse af punkt 3 til alle har fået en tid.

Løbsforberedelse:

 1. Vinderen af kvalifikationen ruller for vejr.
 2. Vinderen af kvalifikationen vælger sin pit, derefter nummer to i kval'en, og så videre til alle har valgt en pit. To kørere kan ikke have den samme pit.
 3. Kørerne laver deres biler, der er 22 points at gøre godt med, hvoraf højst to må placeres i pitten.

Løbet:

Der er følgende husregler, der afviger fra de officielle Mastersregler:
 • Hvis man mister det sidste kritiske point af en type (motor, karosseri, ophæng, ikke dæk) går man i spin istedet for at udgå helt. Hvis man mister det sidste kritiske point igen, udgår man (tilføjet 2012). Reglerne for tab af dækpoint er uændrede.
 • Man må ikke bruge det sidste motorpoint til en nedgearing (2012)
 • Reservebil(tilføjet 2012): Hvis man udgår inden udgangen af første sving pga. kritiske point, kan man få en reservebil, der starter fra ens pit. reservebilen er opbygget præcist som den oprindelige bil, minus 2 points, som køreren selv bestemmer og har den samme dæktype som den originale bil. Reservebilen starter i den runde, hvor den sidste bil passerer pitudgangen dog tidligst runden efter orignalbilen udgik.
 • Uddybning af bløde dæk og slipstrøm: Man bestemmer selv, hvornår man vil have sit mulige bonusfelt, det kan man altså godt efter slipstrømsmanøvren (eller manøvrerne).

Pointgivning:

 • Den 'midterste' bil får 10 points, resten får +/- 2 for hver plads de er bedre/dårligere end den.
 • Hvis der er et lige antal biler, får de to 'midterste' 9 og 11 points.
 • Man skal fuldføre for at kunne få points
 • Antal tællende løb er det aritmetiske gennemsnit af antal kørte løb per kører. Det er givet ved kvadratroden af det gennemsnitlige kvadrat af antal kørte løb. På almindeligt dansk betyder det at kørere med flere løb tæller mere end kørere med få løb under udregningen.
 • Ved pointlighed, sorteres efter flest førstepladser, flest andenpladser og så videre indtil der ikke er flere placeringer. Løb, der ikke er fuldført, tæller ikke med. Efter placeringer tæller kvalifikationsresultater med som tiebreaker.

Løbsdage med over 10 kørere

 1. Der kan højst være 10 biler pr. bane, så hvis der er flere, skal der tages flere baner i brug. Hvis ikke der kan skaffes/lånes flere af den slags der skal køres, bliver en reservebane taget i brug, som Niels har sørget for på forhånd.
 2. Kvalifikationen køres på så mange baner, som det kan lade sig gøre af tidshensyn, der skal dog kun rulles for vejr én gang ialt for samtlige baner. Der køres kun kvalifikation på den bane, som er annonceret, altså ikke på en eventuel reservebane, der ikke er identisk med 'originalbanen'.
 3. Kørerne bliver nu fordelt med bedste som pole bord 1, næstbedste som pole på bord 2, tredjebedste som toer på bord 1 osv.
 4. Hvis der er en reservebane i brug, er bord 1 det bord, der spiller på 'originalbanen'
 5. Der rulles kun én gang for startvejr, det gøres af pole på bord 1, medmindre der spilles på to forskellige baner, så skal der rulles på begge baner.
 6. Bordenes vejr påvirker ikke hinanden, så hvis det er omskifteligt, kan vejret på banerne godt udvikle sig forskelligt.
 7. Der gives 'fuld' point til begge borde, der er altså lige meget at kæmpe om begge steder.
 8. I tilfælde af over 20 spillere anvendes samme principper, blot på flere baner.

Sæsonkalender

En sæson består af 10 tilfældigt valgte løb, der normalt vælges ved lodtrækning efter sidste løb